Iskolánkban programjában kiemelt helyet foglal el a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, környezetünk megismerése és értékelése, valamint a fenntarthatóság.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola

Mit jelent az, hogy ökoiskola?

Az "öko" szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az "öko" szócska mindig arra utal, hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit,  megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az "öko" szócska ilyen használata ellen, mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is, hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra, házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

http://ofi.hu/mi-az-az-okoiskola

 

Az intézményünkben szervezett programokkal igyekszünk a tanulók figyelmét ráirányítani a természeti értékek sokszínűségére és megóvásának fontosságára.

Iskolánk tevékenységei között szerepel az Állatok világnapjának, víz világnapjának megünneplése. Rendszeresen csatlakozunk a Fenntarthatósági Témahéthez, aminek keretein belül egész héten a fenntarthatósággal, Földünket fenyegető veszélyek megelőzésével és a környezettudatos magatartással kapcsolatosan tevékenykednek a gyerekek.

Minden évben megrendezzük a Föld napját. Ennek alkalmából rajzpályázatot hirdetünk.

A Madarak és Fák napján az alsósok ellátogatnak a Madártani Intézetbe, ahol madarak gyűrűzését tekinthetik meg. Az iskolában madáretetőket készítenek.

Természetvédelmi projektnapot tartunk, amire nemzeti parkjaink természeti értékeiből, készülnek fel a tanulók.

Egész évben gyűjtjük az iskolában az elemeket, a hulladékokat szelektíven gyűjtjük. Az iskolaudvaron elhelyezésre került több komposztáló láda.

 

ÖKO-iskolai munkaterv ide kattintva megtekinthető.Kapcsolatfelvétel